Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gerijsma kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van  Gerijsma, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan  Gerijsma verstrekt.

Gerijsma kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. uw voor- en achternaam
  2. uw adresgegevens
  3. uw telefoonnummer
  4. uw email adres
  5. uw IP-adres
  6. uw Nota-/betaal gegevens

Waarom Gerijsma gegevens nodig heeft

Gerijsma verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Gerijsma uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Gerijsma gegevens bewaard

In het kader van een professionele behandelrelatie zal Gerijsma de gegevens van u moeten archiveren. Gerijsma moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van Gerijsma mag verwachten, dat wij alle, voor u relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie ten alle tijden, maar wel binnen het redelijke tijd, direct beschikbaar hebben.

Gerijsma is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig financieel dossier beschikbaar te hebben voor de belastingdienst.

Delen met anderen

Gerijsma verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig om te voldoen aan wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Gerijsma worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics

Gerijsma maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe veel gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van de Gerijsma bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer ( IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenide Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Gerijsma te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk voor wordt verplicht, of voor zover deze gegevens door derden namens Google worden verwerkt.  Gerijsma heeft hier geen invloed op.

Gerijsma heeft Google geen toestemming gegeven om via Gerijsma verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gerijsma.nl  Gerijsma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Gerijsma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gerijsma maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gerijsma  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@gerijsma.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
IJ.P. Stasse
Woldweg 145-C
9606 PC  Kropswolde
Tel 0598351247